Musik og Lydens Healende kraft

Kender du til oplevelsen af, når et stykke musik - eller en vandring i naturen - får krop og sind til at falde til ro og du bliver stille indeni - så stille at du kan høre din sjæls kalden - så stille at du oplever en dyb kontakt med din sjæl, indgangsporten til dit åndelige ophav? Det er som oftest sådan jeg har det, når jeg sidder ved klaveret og formår at slippe mit intellekt og blot lader hænderne følge de impulser der kommer til mig, hvadenten jeg sidder alene eller spiller for andre!

Jeg er vokset op i et hjem med klaver. Lærte tidligt noderne at kende, men holdt mest af at spille de toner, som jeg hørte komme inde fra. Jeg tænkte ikke over, at det var usædvanligt, for tonerne kom dalende helt automatisk, når jeg lyttede! Jeg husker at tonerne vakte glæde i mig. De har den samme virkning på mig i dag, blot med større nuancer indenfor både det intuitive, følelsesmæssige og meditative område.

Hvor kommer tonerne og inspirationen fra? Jeg ved det ikke. Men jeg oplever, at toner og klangharmonier står i kø for at blive opdaget og komme til udtryk. Det er med stor ærefrygt, at jeg lytter, og lader de toner jeg hører - og de impulser jeg mærker -  komme til udtryk enten gennem min stemme eller - og som oftest - gennem klaverets klangunivers! Jeg bliver rørt ved på flere måder - det samme gør mit publikum! Jeg er blot et redskab!

Når hele vort væsen er i samklang i SJÆLENS RUM  er kendetegnene:

  • Stilhed i sindet
  • Vi føler os opløftet 
  • Vi oplever strøm af fornyet livgivende energi
  • En dyb følelse af at være HJEMME og HØRE TIL
  • En mærkbar ligevægt mellem Krop - Sind - Sjæl og vort Åndelige ophav

Vi ved, hvor vigtigt det er at holde pauser - vi kan ikke arbejde konstant fra morgen til aften. Disse pauser kan være alt fra små kaffepauser, en lille lur, vandreture i naturen, leg, til  blot at stå eller sidde stille et øjeblik - gøre ingenting - blot VÆRE!

Det er også velkendt at den tid vi lever i synes som, at vi giver os mindre og mindre TID til pauser;  pauser der er nødvendige, hvis vi skal opretholde en god balance i livet! Hvis vi undlader at lytte til os selv,  vil resultatet uvægerlig blive en ophobning af stress i hele vort system.  Nogle oplever dette stadie som mangel på energi og livslyst! Vi har bevæget os længere og længere væk fra vort oprindelig JEG - den usynlige indre kerne, DEN der tilfører os livgivende energi!

At lytte til Musik der giver ro og velvære er med til at give os en veltiltrængt pause, en pause hvor vort personlige jeg falder til ro.  I denne tilstand er du parat til at lytte til dit oprindelige, den du inderst inde ER. 
Fra dette sted henter du din virkelige livsfylde. Har vi denne kontakt - og jo oftere vi kontakter den - des bedre bliver vi, dels til at lytte til kroppens signaler, dels til at rekreere - og om nødvendigt - at have modet til at flytte os fra en evt. stressfyldt situation!

Når vi er i stand til at opretholde en naturlig god balance mellem krop og sind og vores oprindelige jeg, vil vi automatisk opleve os som HELE. Vi har nemmere ved at skelne og træffe de rigtige valg! Der er ikke længere noget, der virkelig stresser os - og hvis - da kun på overfladen og kun for kort tid.

Det er mit store ønske og håb at mine intuitive klange og toner kan være til glæde og gavn for de mange jeg møder i det fælles univers - samværet omkring Musikken og lydens Healende kraft!  

Kærlig hilsen
Bodil Lildholt Rytz

Storytelling og Klaverkoncert - Personlig musik - Musik-album - Musikvideo - Lymfemusik - Krops-Musikhealing

 

Copyrigt 2019 - Bodil Lildholdt Rytz - galleri-guldlok.dk - Healing gennem musik