Magiske foto

Billederne har jeg fotograferet i naturen som den var på det givne tidspunkt - ingen manipulation! Læg mærke til det skygge- og lysspil der opstår på nogle af dem, og de ansigter og skikkelser der tydeligt træder frem, når du skuer ind i billedet!

Et tydeligt eksempel ses på det første foto:  Et gammelt piletræ - fotografet ved Guldborsund en tidlig morgen i 2001. Da jeg kom hjem og kiggede nærmere på billedet, opdagede jeg et ansigt i træet. 8 år senere stod jeg igen ved samme træ, men kunne ikke se noget ansigt! Jeg tog flere billede og på dem alle var der et ansigt? Forklaringen er, har jeg senere fundet ud af, at lys og skygge forhold er afgørende for, hvordan et foto gengiver f.eks. naturen. Vi ser normalt ikke disse lys- og skygge formationer med det blotte øje! 
Foto nr. 2 viser et øjebliksbillede fra et Sct. Hansbål. Flammerne bevæger sig så hurtigt, at det er umuligt at opfange dét med øjet, som kameraet kan: "En flammende skikkelse der skriver på himlen - eller i luften"!

Copyrigt 2019 - Bodil Lildholdt Rytz - galleri-guldlok.dk - Healing gennem musik og lyd m.m.